top of page

HISTORIA

Folkdans

Ur våra gamla protokoll har vi läst följande utdrag:
 

1914                Folkdanslaget Fyrväpplingen bildades den 17 april 1914.

 

1916- 1917    Styrelsens berättelse för tiden 1 maj till 30 april;

                         Föreningen består av 24  medlemmar. Ordförande och sekreterare                                          lämnade laget vind för våg. När de återkom var frågan när och under                                      vilka ceremonier laget skulle upplösas, ty så skulle ske, det stod klart för                              var och en. Dessbättre skedde så ej.

1917-1918     Föreningen bestod av 23 medlemmar. 36 övningar hade genomförst

                         och 11 uppvisningar.

1918                22 april anordnade flickorna "kaffehippa" trots kafferansonering.

1922               Räkenskaper: medlemsavgift 131.50 kronor, uppvisningar 315 kronor,                                    saldo i kassan 31.49 kronor.

1924                Lokalhyra 311kronor

1925                Inträdesavgift 1krona, månadsavgift 50 öre

1929-1930     Styrelsens berättelse 1 april till 31 mars;  

                          På ett extra föreningsmöte den 5 september 1929 beslöts att inköpa ett                                 sommarhem till föreningen. Ön köptes in för 4800 kronor. Föreningens                                   kassa bidrog med 2000 kronor.  Resterande 2800 kronor lånades ut av                                   medlemmar. Båt köptes in för 150 kronor.

                          Under det första året byggdes sovstugan av billådsvirke.

                          Huset var indelat i en pojk- och en flickdel.

1929                Utgavs första numret av tidningen Klöverbladet.

1930                Skänkte flickorna en mat- och kaffeservis och handdukar.

 

1931                Fick vi en flagga till ön av Harriet och Gustaf. Flaggstång fanns redan på                                plats.

1937                Inköptes en begagnad roddbåt i gott skick. Föreningen har nu 3 båtar.

1946               På Stadionfesten den 6 juni, fick föreningen en flagga.

 

1954               Tillbyggnad av Lillstugan.

 

1964               Föreningen firade sitt 50-årsjubileum på Skansen.
 

1971              En bryggkommitté bildades för att undersöka möjligheten att bygga ett                                  nytt hus på ön, vilket ej lyckades.

 

1975              Föreningen fick möjlighet att inköpa Ungdomsringens Distriktsgård                                         "baracken" vid Östra Järnvägsgatan för 1025 kronor, vilket inköptes.

 

1981             Stod huset på ön helt färdigt.

 

1994             Vår dansledare skrev ”Låt oss kämpa så att vår förening får uppleva sitt                               100-årsjubileum”.

 

1995             Byggdes altanen vid stora huset till kombinerat altan/dansgolv.

2007             En ny båt inköptes som döptes till Väppelina.

2014            Föreningen firar 100 år. Festligheter hela året. Jubileumsfesten hölls på                                 Högloftet på Skansen. Familjedag på ön i  augusti.  

                     Firande med bakverk på kvartalsmöten.

2019            Sommarhemmet Väpplinge firar 90-årsjubileum med fest på ön.                                             Festdeltagarna klädda i tidsenliga kläder.

 

bottom of page